292. Kauno valdybos dienotvarkė 1909

292. Kauno valdybos dienotvarkė 1909

Kauno miesto valdybos pranešimas apie įvykusį posėdį ir jame priimtus nutarimus dėl atlyginimų darbuotojams padidinimo.
Spaustuvinis ir rankraštinis tekstas,
Kaunas, Gubernijos spaustuvė, 1909

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas