291. Juozas Balčikonis (1885 – 1969)

291. Juozas Balčikonis (1885 – 1969)

291. Juozas Balčikonis (1885 – 1969)
Pasirašyta pinigų perlaida iš Kauno savitarpio kredito draugijos. Pašto perlaidos šaknelė, ofsetas, rankraštis, pašto antspaudas, 14,5 x 7,5, Kaunas, 1915

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas