284. Vilniaus apylinkių žemėlapis 1942

284. Vilniaus apylinkių žemėlapis 1942

Übersichtskarte von Mitteleuropa
Sonderausgabe / Ausgabe Nr. 1, Stand 1. II. 42; T 55 Wilna
Mastelis 1: 300 000, 39 x 45 cm
Hergesteillt im Auftrag Gen St d H Abt f Kr Kart u Verm Wes (II)
Druck: Kr Kart u Verm Amt Riga, VIII.42

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas