282. Žemės valdos planas Vilnius 1939

282. Žemės valdos planas Vilnius 1939

Žemės sklypo tarp Topolių (dabar Tverečiaus) ir Niecalos (dabar Lentupio) gatvių planas. Mastelis 1: 500. Sklypas, priklausantis Mykolui Oginskiui parduodamas Antanui Kaspučiui.
Brėžinys ant brezento, tušas, rašalas, akvarelė, rankraštis, 34 x 26

Pagal Kultūros Paveldo Departamento raštą Nr. (8.9 E)2-2085
Dokumentas priklauso Lietuvos nacionaliniam palikimui, turi istorinę-kultūrinę vertę. Neleidžiama išvežti iš Lietuvos.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00

Prekės sąlyga: Naujas