280. Vadovas po Vilnių viešbučių gyventojams

280. Vadovas po Vilnių viešbučių gyventojams

280. Vadovas po Vilnių viešbučių gyventojams
Bezplatny przewodnik hotelowy dla przyjezdnych. Pamiątka z Wilna. Viešbučio „Szlachecki“ spaudas.
1936, Wilno, drukarnia „Promien“, 16 p.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 30.00

Prekės sąlyga: Naujas