279. Vilniaus vaivadijos kelių žemėlapis 1936

279. Vilniaus vaivadijos kelių žemėlapis 1936

Mapa drogowa i turystyczna województwa wileńskiego
Opracowana na podstawie zrodel urzędowych.
Wykonal W.Derwinis.
Mastelis 1: 300 000, 76 x 94, sulankstytas 22 x 13,5
Wydawnictwo firmy Jozef Zawadzki, drukarnia i księgarnia w Wilnie.
Zaklady graficzne „Biblioteka Polska“ w Bydgoszczy. [1936].

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 45.00

Prekės sąlyga: Naujas