278. Reklaminis lankstinys kelionėms iš JAV į Lietuvą

278. Reklaminis lankstinys kelionėms iš JAV į Lietuvą

278. Reklaminis lankstinys kelionėms iš JAV į Lietuvą
Švedų – Amerikos garlaivių linijos reklama kelionei iš New York į Klaipėdą
1935 m. liepos mėn., ofsetas, 3 psl., 16 x 9, su žemėlapiu ir kaininku.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 40.00

Prekės sąlyga: Naujas