272. Kryžiuočių pilių žemėlapis

272. Kryžiuočių pilių žemėlapis

Zdzislaw Rzepecki
Mapa zamków i ziem krzyżackich.
Litografija, 44 x 43, Poznań: Litogr. i druk Pilczek i Putiatycki. XX a. pr.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas