266. Pirmos parapijos Lietuvoje

266. Pirmos parapijos Lietuvoje

Joachim Lelewel (1786-1861)
Biskupstva i parafie od Jagielly 1387 1417 zalozone.
Lettonov posady przed kryzovniczym Niemcov najsciem.
Vario raižinys, 10,5 x 14, Lipsk: Brockhaus et Avenarius, 1829

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas