266. Lietuvos žemėlapis 1946

266. Lietuvos žemėlapis 1946

266. Lietuvos žemėlapis 1946
⁓ 1946, mastelis 1 : 700 000, 52 x 60,5
Viršuje dešinėje intarpas su Kauno miesto schematiniu planu.
Pataisė ir spaudai paruošė Juozas Norvaiša (Leonas Girinis, 1915-1995) Išleido
„Atžalynas“, Weilheim – Teck, [Vokietija, 1946-1948].

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 45.00

Prekės sąlyga: Naujas