264. Salpamūšės dvaro parceliacijos planas 1941

264. Salpamūšės dvaro parceliacijos planas 1941

264. Salpamūšės dvaro parceliacijos planas 1941
Biržų apskrities Saločių valsčiaus Salpamūšės dvaro, priklausiusio Juliui
Steponavičiui, išdalinimo planas.
1941, Biržai – Vilnius, pop., tušas, pieštukas, rankraštis, 46 x 35,

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas