264. ATR po padalinimų 1807

264. ATR po padalinimų 1807

James Barlow
Poland Shewing the Claims of Russia, Prussia and Austria from the best Authorities.
Vario raižinys, 17 x 21
Suffolk, Brightly and Kennersly, 1807

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas