259. Klišovo mūšio 1702 planas

259. Klišovo mūšio 1702 planas

Zakrzewski Aleksander (1799-1866)
PLAN de la bataille de KLISZOW livrée le 9/19 Juillet 1702
Plieno raižinys 10 x 10, lakštas su tekstu 27,5 x 18,5.
Paryžius, XIX a. 4-tas deš.

Klišovo mūšis tarp Saksonijos kunigaikščio Augusto II ir švedų karaliaus Karolio XII įvyko 1702 m. liepos mėn. LDK kariuomenės daliniai kovėsi abiejose pusėse – Oginskiai už Augustą II, Sapiegos už Karolį XII.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 50.00

Prekės sąlyga: Naujas