257. Šaulių parodos schema 1939

257. Šaulių parodos schema 1939

Šaulių Sąjungos 20-čio šventės šaulių parado schema
Karo aerodrome.
Šapirografas, Kaunas, 1939

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas