256. Klaipėdos krašto vaizdai

256. Klaipėdos krašto vaizdai

Bruno Doehring (1879 – 1961)
Schwarzort /Juodkrantė ; Werden Heydekrug / Verdainė Šilutėje
Die Memel / Nemunas
Litografija, 21,5 x 16, XX a.3- 4 deš.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas