255. Vytautas Didysis jubiliejinis leidinys 1930

255. Vytautas Didysis jubiliejinis leidinys 1930

Did. Lietuvos Kunigaikštis Vytautas Didysis viešpatavo 1392-1430. Gimė ir mirė Trakuose. Palaidotas Vilniuje. Išleido Vyr. Vytauto Didžiojo sukaktuvių komitetas. Išspaudė Fotolit. „Žiedas“ Kaune 1930 Vytauto Didžiojo metais. Litografija 22 x 13, lakštas 47 x 33.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00

Prekės sąlyga: Naujas