253. Lietuvos žemėlapis su rankraštiniais įrašais 1921

253. Lietuvos žemėlapis su rankraštiniais įrašais 1921

253. Lietuvos žemėlapis su rankraštiniais įrašais 1921
Lietuvos Žemlapis / Karte von Litauen
1921, Berlynas, mastelis 1 : 750 000, 68 x 72,5
Sulyg valdiškos medegos išdirbo R[ichard] Friederichsen und C.A.Ozelys.
Verlag von L. Friederichsen & Co, in Hamburg,
Geogr.-lithographische Anstalt u. Steindruckerei von C.L.Keller in Berlin S.
Ketvirta laida

Pagal 1919 m. sausio 16 d. Vyriausybės cirkuliarą Nr. 1 „Dėl savivaldybių
Lietuvoje“, visa Lietuva buvo dalijama į apskritis, suformuojant 20 apskričių.
Žemėlapis yra darbinis kažkurios įstaigos valdininko egzempliorius, kuriame
raudonu pieštuku sunumeruotos planuojamos apskritys, o mėlynu pieštuku
apvestos apskričių ribos ir pažymėti jų centrai. Per sulenkimus kai kur įplyšęs
ir paklijuotas.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 220.00

Prekės sąlyga: Naujas