25. Antanas Liutkus (1906 – 1970)

25. Antanas Liutkus (1906 – 1970)

Medžių žydėjimas
XX a. 8 – deš., pop., guašas, 30,5 x 47
Sign. AK: Liutkus

Lietuvių išeivijos dailininkas, gyvenęs ir kūręs Nicoje

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: