247. Krokų lanka Nemuno žiotyse 1896

247. Krokų lanka Nemuno žiotyse 1896

247. Krokų lanka Nemuno žiotyse 1896
August Hoffheinz (1822-1895)
1896, Krakerorther Lank, 29 x 38.

Originalus Krokų lankos ir Nemuno žiočių žemėlapis buvo publikuotas kaip
iliustracija Tilžės pastoriaus August Hoffheinz straipsniui „Die Krakerorter
Lank mit einer Karte“. Straipsnis išspausdintas Lietuvių literatūros draugijos,
veikusios 1879-1923 Tilžėje, leidinyje „Mitteilungen der Litauischen
litterarischen Gesellschaft“. 21. Heft. Heidelberg, Carl Winter‘s
Universitätsbuchhandlung, 1896, p. 273-281.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas