246. Napoleonas Orda, (1807 – 1883)

246. Napoleonas Orda, (1807 – 1883)

Dubinki (Gub. Wileńska) Zamek warowny XX Radziwiłłów oblany jeziorem o 7 mil od Wilna. –
Tu się urodziła i mieszkała Barbara Radziwiłłówna przed swem małżeństwem. Własność Hr.
Benedykta Tyszkiewicza. / Įtvirtinta kunigaikščių Radvilų giminės pilis ežero apsuptyje už 7
mylių nuo Vilniaus. Čia gimė ir iki santuokos gyveno Barbora Radvilaitė. Dabar priklauso
Grafui Benediktui Tiškevičiui.
Litografija, vaizdas 19 x 28, lakštas 28 x 39
Album Widoków Historycznych Polski, serija IV, Nr. 115.
Lit. M.Fajansa w Warszawie, 1873-1883

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 260.00

Prekės sąlyga: Naujas