239. Vytautas Didysis jubiliejinis leidinys 1930

239. Vytautas Didysis jubiliejinis leidinys 1930

239. Vytautas Didysis jubiliejinis leidinys 1930
Did. Lietuvos Kunigaikštis Vytautas Didysis viešpatavo 1392-1430. Gimė ir mirė Trakuose. Palaidotas Vilniuje.
1930, Kaunas, vaizdas 22 x 13, lakštas 47 x 33. Išspaudė Fotolit. „Žiedas“. Išleido Vyr. Vytauto Didžiojo sukaktuvių komitetas

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 30.00

Prekės sąlyga: Naujas