233. Nidos švyturys ir jo sargas

233. Nidos švyturys ir jo sargas

233. Nidos švyturys ir jo sargas
Der Leuchtthurm bei Nidden auf der kurischen Nehrung.
Nach einer Originalskizze von W. Welner.
XIX a. pab. Vokietija, medžio raižinys, 32 x 24

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas