224. Abiejų tautų respublikos rūbai

224. Abiejų tautų respublikos rūbai

224. Abiejų tautų respublikos rūbai
1.Mazoviens; 2.Montagnarde; 3.Lithuaniens; 4. Krakoviens
Lemaitre direxit
1840, Paryžius, Firmin Didot Frères,vario raižinys, 10 x 15

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas