220. Židinys (12 vnt.) 1934 – 1939

220. Židinys (12 vnt.) 1934 – 1939

Židinys – literatūros, mokslo, visuomenės ir akademinio gyvenimo mėnesinis žurnalas, ėjęs 1924 – 1940 m. Kaune. Oficialus leidėjas Vincas Mykolaitis – Putinas, nuo 1932 m. – Jonas Grinius. Faktiškai leido ateitininkų federacijos vyriausioji valdyba. Spausdino straipsnius filosofijos, kultūros, religijos, mokslo, istorijos, psichologijos, literatūrologijos, estetikos ir kitais klausimais. Skelbė politikos, meno, dailės, visuomeninio gyvenimo apžvalgas, grožinės literatūros kūrinius.
1934, Nr. 10, 11; 1935, Nr. 3, 4, 7, 10, 11, 12; 1936, Nr. 3, 4; 1939, Nr. 1, 10

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

X