217. Lietuvos pabėgėlių periodika (5 vnt.)

217. Lietuvos pabėgėlių periodika (5 vnt.)

Tremtinių mokykla. Mėnesinis pedagogikos žurnalas.
1946 m. lapkričio mėn. Nr. 5-9, Weolhem-Teck, Atžalynas, 140 p.
Žingsniai. Kultūros žurnalas.
Redaktorius Petras Butėnas. III metai nr. 13, Dedelstorf uber Wittigen, 1948, 64 p.
Lietuva : politikos žurnalas.
Viršelis ir užsklandos – Telesforas Valius. I metai, nr. 1. New York, Patariamoji lietuvių grupė su Laisvosios Europos komitetu, 1952, 96 p.
Tėvynės sargas. Kultūros, visuomeninis, politikos ir socialinių mokslų žurnalas. Nr. 4.
Reutlingen, druk Stuttgart : Schwabenverlag AG, 1948, 225-324 p.
„Lietuvių žodis“. Lithuanian weekly news.
Redaktorius kunigas Jonas Kardelis (1893 – 1969)
Detmoldas, 1948 m. sausio 22 d., Nr. 4 (68)

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00

Prekės sąlyga: Naujas