216. Kūryba 1943 Nr. 1

216. Kūryba 1943 Nr. 1

Kūryba – literatūros ir meno mėnesinis iliustruotas žurnalas, ėjęs 1943 m. lapkričio – 1944 m. gegužės mėn. Kaune. Paskelbė J. Baltrušaičio, B. Brazdžionio, V. Mačernio, A. Miškinio eilėraščių, Putino dramą „Operacija“ (Daktaras Gervydas), O. Milašiaus poezijos vertimų, J. Keliuočio ir kitų autorių straipsnių. Redagavo Juozas Keliuotis, Stasys Leskaitis-Ivošiškis. Buvo išleisti 6 numeriai.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas