215. XX amžius 1940 karas (4 vnt.)

215. XX amžius 1940 karas (4 vnt.)

XX amžius – katalikiškos orientacijos dienraštis, ėjęs 1936–1940 m. Kaune. Įkūrė ir leido jaunųjų katalikų kultūrininkų grupė, idėjinius principus suformulavo Stasys Šalkauskis. Nušvietė svarbiausius šalies ir pasaulio įvykius, ryškindamas antisovietinę poziciją, svarstė politikos, ekonomikos, prekybos klausimus, nagrinėjo kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos problemas, informavo apie socialinę šalies gyventojų padėtį, kritikavo tautininkų vykdomą politiką. Bendradarbiavo Leonas Bistras, Vilius Bražėnas, Juozas Eretas, Zenonas Ivinskis, Bronius Krivickas, Pranas Kuraitis, Antanas Maceina, Stasys Šalkauskis ir kt.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas