214. Mūsų laikraštis 1940 Suomijos karas (3 vnt.)

214. Mūsų laikraštis 1940 Suomijos karas (3 vnt.)

„Mūsų laikraštis“ – savaitraštis, ėjęs 1928–1940 m. Kaune. Leido Katalikų veikimo centras. Spausdino Spindulio spaustuvė bei „Žaibo“ spaustuvė Kaune.Rašė apie ekonomiką, politiką, švietimą, kultūrą, religiją, katalikų spaudą ir kita. Bendradarbiavo: Bernardas Brazdžionis, Julius Būtėnas, Pranas Garšva, Stasys Yla, Kazys Inčiūra, Zenonas Ivinskis, Steponas Kolupaila, Jonas Kriščiūnas, Juozas Prunskis ir kt. Kaunas, 1940, Nr.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 10.00

Prekės sąlyga: Naujas