212. Statistikos Biuletenis 1939

212. Statistikos Biuletenis 1939

Bulletin de Statistique / Statistisches bulletin. Lietuva. Lithuanie. Litauen. Finansų, prekybos ir pramonės ministerija, Centralinis statistikos biūras.
Kaunas, Akc. “Spindulio” b-vės spaustuvė
1939, birželis, Nr. 1 (183)

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 15.00

Prekės sąlyga: Naujas