212. Antakalnio Jėzus XIX a. pr.

212. Antakalnio Jėzus XIX a. pr.

212. Antakalnio Jėzus XIX a. pr.
[Juozapas Perlis]
P: Jezus Antokolski
Vario raižinys, 14,5 x 9,5, XIX a. pirma pusė.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas