211. Knygos bibliografija II d. 1926

211. Knygos bibliografija II d. 1926

Knygos – bibliografijos ir kritikos žurnalas.
Lietuvių bibliografija II-ji dalis 1800-1864 m. ir I-osios dalies papildymai ir pataisos.
Sudarytojas Vaclovas Biržiška (1884-1956)
Kaunas, Valstybės spaustuvė, 1926, [294] p.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

X