210. Židinys 1935 (6 vnt.)

210. Židinys 1935 (6 vnt.)

Židinys – literatūros, mokslo, visuomenės ir akademinio gyvenimo mėnesinis žurnalas, ėjęs 1924–1940 m. Kaune. Oficialus leidėjas Vincas Mykolaitis-Putinas, nuo 1932 m. – Jonas Grinius. Faktiškai leido ateitininkų federacijos vyriausioji valdyba. Spausdino straipsnius filosofijos, kultūros, religijos, mokslo, istorijos, psichologijos, literatūrologijos, estetikos ir kitais klausimais. Skelbė politikos, meno, dailės, visuomeninio gyvenimo apžvalgas, grožinės literatūros kūrinius. Viso išleista 150 numerių (kai kurie dvigubi).
1935, Nr. 3, 4, 7, 10, 11, 12

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas