209. Ateneum wilenskie 1934, IX

209. Ateneum wilenskie 1934, IX

Ateneum wilenskie – mokslo žurnalas, leistas 1923–1939 m. Vilniuje, leido Mokslo bičiulių draugija, išėjo 14 metraščių, kai kurie po 2-3 sąsiuvinius, viso 23 knygos. Tyrinėjo LDK istoriją.
Rocznik IX (1933-1934)
Vilnius, Lux spaustuvė, 1934

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas