208. Aistros 1933

208. Aistros 1933

Aistros – spalvotas, gausiai iliustruotas žurnalas, leistas 1931–1933 m. Kaune.
Vienas iš bulvarinės spaudos leidinių. Spausdino pramoginio, erotinio pobūdžio lektūrą bei pikantiškas istorijas iš Lietuvos ir pasaulio įžymybių gyvenimo. Išleisti 6 numeriai.
Leidėjas-redaktorius Eduardas Streikas.
Kaunas, „Typolit“ spaustuvė, 1933, Nr. 5, 6

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 125.00

Prekės sąlyga: Naujas