206. 2000 metrų 1928

206. 2000 metrų 1928

2000 metrų– savaitinis radijo žurnalas, leistas 1928 m. Kaune vietoj žurnalo „Radijo mėgėjas“.Leido Radijo mėgėjų sąjunga. Spausdino Jolko spaustuvė Kaune. Išėjo 7 numeriai. Spausdino savaitinę Lietuvos radijo programą bei Latvijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Lenkijos, Šveicarijos ir kt. radijo stočių savaitines programas, informavo apie radijo veiklą įvairiose pasaulio šalyse, nagrinėjo teorines ir technines radijo problemas, pasakojo apie Lietuvos radijo darbą.
Kaunas, Narkevičiaus ir Atkočiūno sp., 1928, Nr.2

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 15.00

Prekės sąlyga: Naujas