205. Ateitis 1943; 1944

205. Ateitis 1943; 1944

205. Ateitis 1943; 1944
„Ateitis“, dienraštis, ėjęs 1943 01–1944 07 Kaune (vietoj vokiečių okupacinės valdžios uždaryto Į laisvę) ir 1944 08–10 Tilžėje. Redaktoriai: B. Daunoras, B. Tiškus, S. Butkus.
1943 m. Nr. 293; Nr. 294; 295;296;297; 299; 300; 1944 m. Nr.354; 333 ; 351

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas