204. Laivas 1925 Laivas – religinio ir tautinio gyvenimo žurnalas, einantis nuo 1921 m. Čikagoje (JAV). Leidžia Tėvai marijonai. Spausdina religinius straipsnius, žinias apie marijonų organizacijų veiklą JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. Chicago, 1925, Nr. 3 15 Eur

204. Laivas 1925 Laivas – religinio ir tautinio gyvenimo žurnalas, einantis nuo 1921 m. Čikagoje (JAV). Leidžia Tėvai marijonai. Spausdina religinius straipsnius, žinias apie marijonų organizacijų veiklą JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. Chicago, 1925, Nr. 3 15 Eur

Laivas – religinio ir tautinio gyvenimo žurnalas, einantis nuo 1921 m. Čikagoje (JAV).
Leidžia Tėvai marijonai. Spausdina religinius straipsnius, žinias apie marijonų organizacijų veiklą JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje.
Chicago, 1925, Nr. 3

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas