203. Ateneum wilenskie 1923, 3-4

203. Ateneum wilenskie 1923, 3-4

Ateneum wilenskie – mokslo žurnalas, leistas 1923–1939 m. Vilniuje, leido Mokslo bičiulių draugija, išėjo 14 metraščių, kai kurie po 2-3 sąsiuvinius, viso 23 knygos.
Rok I, Nr. 3-4. Ferdinando Ruščico viršelis.
Vilnius, spaustuvė D.O.K., 1923, [6], 313-604 p.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas