202. Ateneum wilenskie 1923, 1

202. Ateneum wilenskie 1923, 1

Ateneum wilenskie – mokslo žurnalas, leistas 1923–1939 m. Vilniuje, leido Mokslo bičiulių draugija, išėjo 14 metraščių, kai kurie po 2-3 sąsiuvinius, viso 23 knygos.
Rok I, Nr. 1. Ferdinando Ruščico viršelis.
Wilno, spaustuvė D.O.K., 1923, III, 115 p.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas