201. Mūsų senovė 1922

201. Mūsų senovė 1922

„Mūsų senovė“ – medžiaga lietuvių tautinio atgimimo istorijai, Lietuvos tęstinis leidinys, ėjęs 1921–1922 m. ir 1937–1940 m. Kaune. Leido Lietuvos Respublikos švietimo ministerija, Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka. Iniciatorius Juozas Tumas-Vaižgantas. Redaktoriai Juozas Tumas-Vaižgantas ir Vaclovas Biržiška. Išėjo 10 numerių: 2 tomai ir 3 tomo 1 numeris. Leidinyje buvo skelbiama Lietuvos istorijos medžiaga – atsiminimai, dokumentai, knygnešių biografijos, taip pat tyrimai, daugiausia apie lietuvių spaudos draudimo laikotarpį.
Tilžė, 1922, T.I, Nr. 3

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 30.00

Prekės sąlyga: Naujas