200. Litwa i Ruś (2 vnt.) 1913

200. Litwa i Ruś (2 vnt.) 1913

Rok II, zeszyt I, Styczen 1913, p. 1 – 64
Rok II, zeszyt II, Luty 1913, p. 65 – 128
Wilno, drukarnia wydawnicza Jozefa Zawadzkiego.
Lietuva ir Rusia – mokslinis-populiarus žurnalas, ėjęs 1912-1913 m. Vilniuje. Redaktorius ir leidėjas Janas Konradas Obstas (1876-1954). Rašė Lietuvos, Baltarusijos ir Latvijos istorijos, kraštotyros ir etnografijos klausimais. Išėjo 19 sąsiuvinių (23 numeriai). Straipsniai apie Lietuvos meno istoriją, Vilniaus miesto budelį, 1863 m. sukilimą, Mykolą Oginskį ir kt.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 60.00 

Prekės sąlyga: Naujas

X