200. Lietuvos laisvė 1922 Nr. 5

200. Lietuvos laisvė 1922 Nr. 5

Lietuvos laisvė : visuomenės, politikos ir literatūros dienraštis
Leidėjas-redaktorius L. Bistras
Kaunas : L. Bistras, „Šviesos“ spaustuvė, 1922
Krikščionių demokratų laikraštis, laikinai pakeitęs dienraštį „Laisvė“. Pasirodė 23 numeriai.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 10.00

Prekės sąlyga: Naujas