196. Ukinikas (Ūkininkas) 1891

196. Ukinikas (Ūkininkas) 1891

Laikrasztis, paskirtas reikalams ukinįkų.
UKINĮKAS arba UKININKAS – mėnesinis varpininkų žurnalas, leistas Tilžėje ir Ragainėje 1890–1905 m., neatskiriama laikraščio „Varpas“ dalis, nustojo eiti 1905 m. kartu su „Varpu“.
Tilžė, 1891 Nr. 9

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 25.00 

Prekės sąlyga: Naujas

X