193. Vienybė Lietuvnikų 1905

193. Vienybė Lietuvnikų 1905

Vienybė Lietuvninkų – JAV lietuvių savaitinis laikraštis, leistas nuo 1886 iki 1920 m. Iš pradžių buvo katalikiškos krypties ir skelbė unijos su Lenkija idėjas, o 1890–1903 m. – liberalios, vėliau demokratinės krypties laikraštis.
Plymouth, 1905, Nr.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 100.00

Prekės sąlyga: Naujas