190. Kretingos parapija

190. Kretingos parapija

190. Kretingos parapija
mėnesinis laikraštis, leistas 1935–1940 m. Kretingoje.
Skelbė parapijos naujienas, įvairią informaciją, pranešimus. Spausdino Šešupės spaustuvė Marijampolėje bei Pranciškonų spaustuvė Kretingoje. 1936, Nr. 9

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas