188. Medžiotojas 1932

188. Medžiotojas 1932

188. Medžiotojas 1932
pirmasis Lietuvos medžioklės mėnesinis žurnalas, leistas 1927–1940 m. Kaune.
Spausdino Raidės spaustuvė, Vilniaus spaustuvė Kaune. Išėjo 46 numeriai.
1932, Nr. 13

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 10.00

Prekės sąlyga: Naujas