188. Lietuva kovoje su kryžiuočiais 1945

188. Lietuva kovoje su kryžiuočiais 1945

Lithuania in a twin Teutonic clutch: a historical review of German-Lithuanian relations / by Constantine R. Jurgėla, Kazys Gečys, Simas Sužiedėlis. Jurgėla, Konstantinas Rudaminas (1904 – 1988) New York: The Lithuanian American Information Center, 1945, 112 p., [4] žml. lap.: iliustr., žml.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija:
X