186. Dzieje Dobroczynosci 1823

186. Dzieje Dobroczynosci 1823

Dzieje Dobroczynosci krajowey i zagraniczney z wiadomościami ku wydoskonaleniu iey służącemi. Pismo peryodyczne, z polecenia J. W. Rimskiego Korsakowa, gubernatora wojennego litewskiego, jenerała piechoty i kawalera, na dochód domu ubogich Towarzystwa wileńskiego dobroczynności wydawane. Vilniaus labdarybės draugijos mėnesinis žurnalas, ėjęs 1820-1824
Wilno, typografiia A. Marcinowskiego, 1823, Nr. 6

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 30.00

Prekės sąlyga: Naujas