181. Motiejaus Valančiaus biografija

181. Motiejaus Valančiaus biografija

Alekna Antanas (1872-1930)
Trumpa Vincas (1913-2002)
Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius.
Antras leidimas su Vinco Trumpos įvadu ir dokumentų priedais.
Čikaga, 1975, XXX, 300 p

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: