181. Atsiminimai apie baudžiavą 1936

181. Atsiminimai apie baudžiavą 1936

Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos
surinko ir suredagavo Petras Ruseckas (1883-1945)
viršelį ir daugumą piešinių piešė Telesforas Valius (1914-1977)
Kaunas: išleido Petras Ruseckas, spaudė akc. b-vė „Varpas“, 1936, 1 t. 336, iliustr.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00 

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija:
X